A változások kiszámíthatatlansága

MIP_2024_1_1_Buliash_Todaeva_009
(Ráth György-villa, Iparművészeti Múzeum, Budapest, 2023. október 5.)

Az Iparművészeti Múzeum társadalmi szemléletformálásra törekvő Körforgás című kiállítássorozatának hatodik alkotója Buliash Todaeva orosz designer. A 2018-tól ciklikusan megvalósuló gyűjteménygyarapító projekt kurátora Horváth Judit, a Kortárs Design Főosztály vezetője. Az általa felkért művész ezúttal is olyan műtárgyakat választott ki a múzeum gyűjteményéből, melyekből inspirációt merítve saját alkotásokat hoz létre. A tárgyalkotás legfőbb vezérelvei most is a fenntarthatóság, az újrahasznosítás és az ökotudatosság voltak. A megvalósulásukat azonban nem várt fordulatok akadályozták.

A Ráth György villában megrendezett tárlat utolsó, januári napjait 10°C körüli hőmérséklet lengte át, és tavaszi napfény ragyogta be. Az egyre szélsőségesebb, bár lassan megszokott környezeti klíma jelensége vezette fel a Körforgásban tárlat koncepcióját, még mielőtt beléptünk volna a kiállítóterekbe. A „SYSTEM CHANGE NOT CLIMATE CHANGE” a leghangsúlyosabb üzenet, amely a beharangozókban, a plakátokon és a tárlat főfalán is olvasható. Túlharsogja az átgondolt művészeti tartalmat és a kivitelezés aprólékos részleteit, mert ma már nem elég finomkodva beszélni arról, hogy veszélyben vagyunk. Vörös felkiáltójelként kell minden egyes ember tudatába vésni azt, hogy szükség van a változtatásra.
Az aktivista felhívással és a hozzá rendelt piros-fekete-fehér színek karakteres vizuális felütésével indul tehát az Iparművészeti Múzeum új, környezettudatos szerzeményeit és azok történetét bemutató kiállítás.

Buliash Todaeva tárlata a múltból inspirálódva üzen a jelennek, a jövő számára pedig megoldásokat mutat. A gyűjteményből ihletgyűjtésre kiválasztott tárgyak történelmi idejének – az 1960–1980 közötti évtizedek – jellegzetességei erősen meghatározták a projekt atmoszféráját. A kiinduláskor azonban még nem is volt sejthető, hogy újra visszaköszön majd az elnyomó hatalmak erőszakos dominanciája.

A kortárs tárgyalkotás ebben az esetben három gyűjteményi tárgy(csoport)ból indult ki. Buliash akár tudatosan, akár ösztönösen, de mindenképp bravúrosan szőtte eggyé anyaországának lokális adottságait és történelmi hatásait a megismert magyar művészeti produktumok kapcsán.
Az első egy piros, női kézitáska, mely 1960–1970 között készült. A kiegészítő a magyar könnyűipar mementójaként is értelmezhető. Főképp Oroszország nagyvárosaiban forgalmazták, ahová az egyes prototípusokat a Fővárosi Bőrdíszmű Szövetkezet tárgyalócsoportjai juttatták el, és seperték be a több száz, esetleg ezres darabszámokra vonatkozó megrendeléseket. Buliash az új, nagyobb méretű táskáinak kialakításában, az előkép szögletes formaképzését, merev tartását, szerelékeinek meglétét tulajdonképpen megismétli. Belső rekeszeiben azonban már igazodik a mai felhasználók igényeihez. Nem véletlenszerű eszközök, hanem laptop, telefon, kulacs és más napi használati tárgyaink tárolására alakította ki az egyes belső elemeket. A piros táska egykor PVC felhasználásával készült, ami ellen napjainkban személetformáló küzdelem folyik. Buliash éppen ezért saját tárgyainak megalkotásakor újrahasznosított műanyagokat és 3D-nyomtatást alkalmazott. Maga az eljárás tanúskodik a fenntartható designkultúra lehetőségeiről. A tárgyak teljes egészében környezettudatos koncepció mentén valósultak meg. De a tervezés valódi jelentősége abban áll, hogy a fenntarthatóság nem puszta fémjelzésként működik, hanem határozott szociokulturális felszólítást tesz. Valódi társadalmi hatása pedig abban áll, hogy a biodiverzitásban jelenlévő szimbiózisról is gondolkodik.

Buliash új táskáinak borítása, cizelláltabb szerelékei további előképek érvényesüléséről tanúskodnak. A fedéllemezek fekete-fehér kontrasztja is a múltból merítő inspirációs forrásokra utal. Ezeken túl két ismételt mintát is alkalmaz: az egyik a bocifolt sziluettje, a másik pedig a fogóként funkcionáló íves ornamentika. Az ihletet ebben az esetben Szilvássy István Kentaur bútoregyüttese, valamint egykori felfújható Miska bábujának bajuszíve jelentette. A magyar formatervező alkotói szemléletére jellemző volt a játékosság, amely a kiemelt Kentaur bútorcsalád asztal és fotel darabján is érzékletesen tükröződik. A lábak dinamikussága, a hullámvonalas peremívek, a festett bocimintázat mind olyan részlet, amely mindezt megvalósítja. A fotel hengeres párnaelemei is fokozzák a látvány bohóságát.
A Miska bábú az 1983-as Fiatal Művészek Fesztiváljára készült, és néhány év múlva Moszkvában is bemutatásra került. A matrjoska babák mintájára készült óriási, felfújható szerkezet installációs látványelemként működött a különböző szabadtéri eseményeken. A fiúfigura bajusza olyan grafikai mintának bizonyult, amely a jelen korban plasztikává avanzsálva funkciót kapott Buliash táskáján.

A Körforgásban projekt célkitűzése tehát megvalósult: összhangba került a múlt a kortárs designnal. Buliash Todaeva létrehozta új alkotásait az Iparművészeti Múzeum gyűjteménye számára. Sőt, a sorozat történetében először a tárgyakat keletkezési helyükön, jelen esetben Moszkvában be is mutatták. Már mindössze az ünneplés fénypontja, a tervezett budapesti kiállítás és katalógusbemutatás várt a szakmai csapatra. Ekkor azonban nem várt fordulat következett be: 2022. február 24-én Oroszország megtámadta Ukrajnát, háború indult a művész anyaországa és Magyarország szomszédországa között. A projekt megvalósítása a rendkívüli helyzet hatására megakadt. A művész kilátástalan helyzetbe került. Buliash felhagyta sikeres oroszországi karrierjét. Ott nem tudta folytatni személyes célkitűzéseit, mivel ebben a helyzetben ellehetetlenült mindennemű hiteles szakmai törekvése. Néhány hét elteltévél Franciaországba költöztette műhelyét, igaz, sokkal kisebb léptékbe kényszerült: gépeit, eszközeit és addigi megbízásait hátra kellett hagynia. További hónapok teltek el egzisztenciális válságban. Végül másfél éves csúszással, a tavalyi Budapest Design Week bizonyult alkalmas időpontnak arra, hogy az elindított Körforgásban kiállítás létrejöjjön a Ráth György-villában.

Érdemes megemlíteni a tárlat kísérőkiadványát – azt az informatív katalógust, mely első körben szintén csorbát szenvedett az említett események miatt. Az eredeti verzió nyomdába adása meg is hiúsult. Az események tükrében jónéhány benne foglalt állítás érvényét vesztette, így az egész szöveganyag korrekcióra szorult. Horváth Judit kurátor úgy döntött, hogy tudatosan szeretné megmutatni a kikényszerült változásokat. Ezért a kiállítás ismertetőinek javításait pirossal, tulajdonképpen kiemelve azokat, a mellékletben pedig megindoklásaikat olvashatjuk.
A kiadványban részletesen megjelennek a vonatkozó ipartörténelmi események, ammelyek személyes hangnemben, egykori dolgozók, tervezők oral historyja mentén rajzolódnak ki. Buliash Todaeváról pedig személyes vonatkozásokat is megtudhatunk a vele készült interjúból. A katalógus a jövőben is hitelesen és érzékletesen tanúskodik majd a kiállítás viszontagságos megvalósulásáról.

Buliash Todaeva táskái duplafenekű időkapszulaként értelmezhetőek. Egyszerre foglalják magukba a letűnt évtizedek iparművészeti jellegzetességeit, melyek formajegyei tovább öröklődnek bennük. De egyúttal őrzik a közelmúlt és folyamatos jelenünk történelmi aktualitását is, az orosz-ukrán háború globálisan ható pusztítását. A tárgyak, valamint a projekt alakulásának története olyan drámaisággal bír, amely elementáris erővel hat minden befogadóra, hiszen ők maguk is saját bőrükön tapasztalják a jelen valóságát. A táskák jelentősége keletkezéstörténetükkel kiegészülve válik igazán hatásossá.
A táskák közvetített üzenetei hármas síkon értelmezhetőek. Elsődlegesen az aktivista felhívásnak, és az anyaghasználatnak, valamint a kivitelezési technológiának köszönhetően érzékeljük a tervező klímaválság hatásairól való gondolkodását. Ebben a témában sarkallja cselekvésre használóit. Másodlagosan, ha megismerjük a tárgyak keletkezésének ihletőit, akkor a múlt értékeinek megőrző funkcióját is felfedezhetjük bennük. Harmadrészt pedig a jelen, kortárs kontextusába helyezve a társadalmi működések újragondolását is felveti. A SYSTEM CHANGE előtag már sokkal szignifikánsabban van jelen a tárgyakon. De mindemellett a kialakult személyes kényszerhelyzetben a művész újrafogalmazott öndefiníciójának is tekinthető, melyről levedlett a béklyóvá nehezült származási örökség. Buliash Todaevaban művészi hitvallásként a létezés védelme fogalmazódott meg. A designt pedig, mint hivatásának eszközét erre a nemes célra használja fel a jövőben is.

Sipos Tünde
művészettörténész

Fotók:
 1. Kiállítás enteriőr (Fotó: Csipes Antal)
 2. Szilvássy István: Kentaur bútorsorozat, 1985; esztergályozott, festett tölgyfa, rétegelt falemez, kínai vászon, PVC, szivacspárna (Fotó: Csipes Antal)
 3. Szilvássy István: Kentaur bútorsorozat – asztal, 1985; esztergályozott, festett tölgyfa, rétegelt falemez, kínai vászon, PVC, 55 x 100 x 57 cm (Fotó: Csipes Antal)
  4 .Szilvássy István: Kentaur bútorsorozat – fotel, 1985; esztergályozott, festett tölgyfa, rétegelt falemez, kínai vászon, PVC, szivacspárna, 60 x 78 x 87 cm (Fotó: Csipes Antal)
 4. Buliash Todaeva táskái a kiállításban (Fotó: Csipes Antal)
 5. Buliash Todaeva: Unisex kiegészítő – Körforgásban: Buliash Todaeva projekt eredményeként létrejött válltáska, 2021; 3D nyomtatás; préselés; varrás, fém; kraft-tex (cellulózszál); poliészter; újrahasznosított PLA; újrahasznosított polietilén (HDPE), 17 x 25 x 16,5 cm (Fotó: Csipes Antal)
 6. Buliash Todaeva: Unisex kiegészítő – Körforgásban: Buliash Todaeva projekt eredményeként létrejött válltáska, 2021; 3D nyomtatás; préselés; varrás, fém; kraft-tex (cellulózszál); poliészter; újrahasznosított PLA; újrahasznosított polietilén (HDPE), 17 x 25 x 16,5 cm (Fotó: Csipes Antal)
 7. Kiállítás enteriőr (Fotó: Csipes Antal)
 8. Kiállítás enteriőr (Fotó: Csipes Antal)
 9. Buliash Todaeva: Unisex kiegészítő – Körforgásban: Buliash Todaeva projekt eredményeként létrejött övtáskák, 2021; 3D nyomtatás; préselés; varrás, fém; kraft-tex (cellulózszál); poliészter; újrahasznosított PLA, 13 x 23 x 4 cm (Fotó: Csipes Antal)
 10. Kiállítás enteriőr (Fotó: Csipes Antal)
 11. Kiállítás enteriőr (Fotó: Csipes Antal)
 12. Kiállítás enteriőr (Fotó: Csipes Antal)

Vélemény, hozzászólás?

Kiállítások, események
Kiállításmegnyitó / Textilművészeti Triennálé TŰ-RÉS-HATÁR

A VIII. Nemzetközi Textilművészeti Triennálé kiállítása a Szombathelyi Képtárban az alábbi kategóriákban: fal- és tértextil, textildesign, miniatűrtextil, zászló és szalag. 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc utca 12.

Kiállítás megnyitó / Réteg–Rend

A gödöllői Várkapitányi Lakban július 14-ig tekinthető meg Katona Szabó Erzsébet (1952-2024) textilművész kiállítása, bemutatva az alkotói korszakokat a kárpitoktól kezdve az öltözékeken át a bőrkollázsokig. Várkapitányi Lak – 2100 Gödöllő, Szabadság út 2.

Kiállításmegnyitó / New. Art. Stúdió.

A legendás underground ruhaműhely története a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem hallgatói által szervezett kiállításon. 1075 Budapest, Király utca 11.

Kiállításmegnyitó / ÜVEG Hidegen-Melegen

A Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége által szervezett üvegművészeti kiállítás várja látogatóit a belváros szívében.
1061 Budapest, Andrássy út 6.

Ezeket is olvassa el
New_17

New Art Stúdió

Kaesz_16

Kaesz a leltár

20_eves_35

20 éves a Határtalan Design!

Nagyvilagra_16

„Alkotni művészet, eladni Kunst!”